ДАТА НА РАЖДАНЕ
Administrator
(0 гласа, оценка 0 от 5)
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Органи и системи - Кожни болести
Написано от Administrator   

Начин за определяне датата на раждането

Всяка бременна трябва да бъде уведомена за предполагаемата дата на раждането. Това става в женската консултация. Тази дата ориентира и лекаря не само за правилното ползване на полагаемия се отпуск по майчинство, но и за своевременното изпращане на бременната в родилно заведение при нормално протичане на бременността. Методиката за определяне вероятната дата на раждането, с която си служим в ежедневната практика, е сравнително проста и може да се използува от всяка бременна за груба ориентировка.

Продължителност на бременността

Бременността на жената трае 280 дни считано от първия ден на последната менструация. Срокът на бременността и датата на раждането, особено при нормално  менструиращи жени, могат да се изчислят, като знаем дата на последната им редовна менструация.

Изчисляване на датата за раждане

Това става, като от първия ден на последната менструация се върнем 3 месеца назад и прибавим 7 дни. Например, ако имаме бременна, на която първият ден на последната менструация е бил 7-ми юни изчислението на датата за раждането ще стане по следния начин: връщаме се 3 месеца назад от тази дата и получаваме датата 7-ми март, към която, като прибавим 7 дни, получаваме вероятната дата на раждането - 14-ти март. Просрочване на датата на раждане с няколко дни преди или след очакваната дата е напълно възможно и не дава особено отражение върху майката и детето. Ако раждането обаче се забави повече от седмица, трябва да се търси непременно лекарският съвет, тъй като по-нататъшното изчакване може да стане опасно за плода. Най-сигурно средство за определяне датата на раждането, особено при жени с нередовна менструация, е рано направеният преглед. Поради тези причини още с появата на първите признаци на бременността е необходимо да се търси помощта на женската консултация, където се регистрира всеки преглед и се отразяват състоянието и срокът на бременността. В други случаи поради страх от изкуствено предизвикване на раждането бременната е скривала истинската дата на менструацията си и след това се е раждала мъртъв плод. Жената трябва да се отнася с пълно доверие към лекарските предписания, които винаги целят да запазят родовия акт от евентуални усложнения. Изкуственото предизвикване на родовата дейност с инжекции под лекарски контрол не крие опасности нито за майката и за детето и страхът, които се явява в такива случаи, е съвсем неоснователен. Ясно е от каква огромна полза е менструационният календар, който трябва да се попълва всеки месец. Така ще  се знаят всички отклонения в датите на менструацията.

Грешно изчисляване на дата за раждане

Грешното определяне на датата на раждане може да бъде фатално и за плода, и за майката. Много често се налага при ненормално протичане на бременността вследствие на тесен таз, напречно разположен плод, едър плод, седалищно предлежание или след прекарано вече раждане с цезарево сечение бременната да постъпи по-рано в родилния дом И там по лекарско наблюдение да изчака раждането. Ако тя не знае датата на последната менструация, раждането може да я завари в къщи и да се последва от неблагоприятен изход.

 
loading...